Služby

Pomáhám podnikatelům…

… MÍT PŘEHLED o jejich podniku (… více o REPORTINGU)

 Pravidelné zpracování reportů, analýzy firemních výsledků, vysvětlující komentáře

 Nastavení automatického reportingu (příklad), zlepšování reportingu (bez investic do softwaru)

 Nezávislá analýza dat ve firmě (účetnictví, CRM systémy, …), např. v souvislosti s přechodem na nový informační systém

 

… MÍT POD KONTROLOU své podnikání (… více o CONTROLLINGU)

 Řízení rizik (analýza, prevence, snižování dopadů)

 Řízení úzkých profilů („kde to vázne“)

 Řízení nákladů (proč nejsou takové, jaké chcete)

 Plánování (sestavení plánů, sledování plnění, analýza odchylek včetně komentářů)

 Rozhodovací modely („co kdyby“ analýzy)

 

Pomáhám těm, co pracují s kancelářskými programy:

 ŠKOLENÍ kancelářských programů na míru (… více o ŠKOLENÍCH)

 Formální úpravy dokumentů (obrázky ve Wordu, vytvoření Obsahu, úprava pro tisk…)

 Datový audit (kontroly a opravy chyb, optimalizace velikosti souboru…)

 Příprava prezentací

 Úpravy grafů

 Příprava interaktivních formulářů

 Redakční úpravy textů

 Korektury textů