Controlling

Nemáte rádi překvapení ve vašem podnikání?

Jsou výsledky vašeho podnikání spíš nahodilé než pravidelné?

Chcete vědět, jaké jsou budoucí důsledky vašich dnešních rozhodnutí?

Chcete reálně ovlivňovat své náklady?

 

O controllingu bylo napsáno mnoho knih a článků. A i zde platí „co autor, to jiné pojetí“ (jinak by stačila kniha jedna a ta další by se už neprodávala). V podstatě jde ale vždy o zkušenosti úspěšných firem, více či méně zobecněné. Na začátku jsou tedy vždy reálné problémy a reálné metody, jak tyto problémy řešit. Controlling je definovaný svým cílem = pomoci majitelům/manažerům při rozhodování o jejich podniku. Controlling se zaměřuje hlavně na:

 • cíle podniku (převedené do plánů a rozpočtů)
 • budoucí vývoj (minulost už neovlivníme, ale poučíme se z ní)
 • tzv. úzká místa (ta místa, kde „to vázne“)

 

V praxi může controlling podniku zajišťovat celý tým finančních analytiků nebo jen jeden člověk během několika hodin práce měsíčně. A může jít o složitě provázané analytické a prezentační aplikace nebo i jediný soubor v Excelu. Ale neměly by chybět tyto činnosti:

 • přehled o všech informacích dostupných v podniku, a to finančních i nefinančních
 • výběr těch informací, které jsou klíčové pro strategii a cíle podniku
 • definování vhodných ukazatelů, které měří a popisují strategii podniku
 • stanovení žádoucích hodnot těchto ukazatelů
 • vytváření výhledů budoucího vývoje ve více variantách (scénáře)
 • koordinace všech činností v podniku pomocí plánu a rozpočtů
 • pravidelné sledování vývoje ukazatelů (reporting), analýzy odchylek od předpokladů
 • návrhy řešení a doporučení

Samotné rozhodnutí už je na majiteli / manažerovi podniku.

…více informací

 

Dále na těchto stránkách:

Riziko nicnedělání

Náklady nevědomosti

Naše služby