Reporting

Nemáte dostatečná data pro rozhodování? Nebo data máte, ale v nepoužitelném formátu?

Už vám nestačí univerzální sestavy z účetního softwaru? Potřebujete informace o svém podniku častěji, v jiné struktuře a srozumitelnější formě?

Chtěli byste znát aktuální prodeje a marže podle zákazníků, produktů, prodejců?

O kolik můžete s cenou dolů, aniž byste na tom tratili?

Jak využíváte kapacitu strojů, pracovníků?

 

Cílem reportingu je zajišťovat, aby se podnikové informace dostaly:

  • k tomu správnému člověku (který je schopen rozhodovat o dané věci)
  • v ten správný čas (kdy ještě lze rozhodnutím něco změnit)
  • a v té správné kvalitě (v potřebném detailu, ale zároveň přehledně, stručně a bez chyb)

 

V praxi se často používají sestavy z účetního softwaru. Tyto sestavy bývají většinou příliš detailní, nepřehledné a statické. Rozvaha a výsledovka mají jistou vypovídací schopnost, ale pro správné rozhodování potřebujeme většinou vidět:

  • celkový přehled o vývoji ve firmě na jedné stránce / obrazovce (příklad) – 1x měsíčně
  • přehled o vývoji peněz a pohledávek po splatnosti  – alespoň 1x týdně
  • detailnější přehledy specifické pro danou firmu – podle potřeby

…více informací

 

Dále na těchto stránkách:

Cena za informace

Náklady nevědomosti

Naše služby