Když nemáte dostatečná data pro řízení podniku

Majitel / manažer podniku má v ideální situaci kdykoli k dispozici ty správné informace, tedy ty informace, které zrovna potřebuje pro své rozhodnutí. Ne vždy je ale tohoto ideálu dosaženo. Častým argumentem je, že je časově náročné nebo dokonce nemožné tyto informace získat. Následující příklad, byť značně zjednodušený, tento argument vyvrací.

Firma používá ERP systém, který sdružuje data z těchto oblastí:

 • účetnictví (finanční, daňové)
 • nákup surovin
 • průběh výrobních procesů

Pro řízení objednávek zákazníků, fakturace a související logistiky firma používá samostatný software. Veškeré informace o zaměstnancích zpracovává externí mzdová účtárna.

Controlling - Zdroje dat

Problém:

Informační toky pro běžný chod firmy jsou nastaveny postačujícím způsobem (např. provozní komunikace mezi oddělením objednávek a výrobou).

Ale na některé otázky je velmi obtížné (ne-li nemožné) získat odpověď:

 • Jaké jsou skutečné náklady jedné konkrétní objednávky?
 • Jak se promítají rozdílná pravidla pro jednotlivé zákazníky do našich nákladů? Jaký je vztah nákladů a ceníků pro jednotlivé zákazníky?
 • Firma v době dovolených nabírá brigádníky; odráží se to nějak na kvalitě výroby nebo produktivitě?

Řešení:

Ideální by bylo mít veškeré informace v jediném systému. Implementace nového systému ale stojí příliš mnoho peněz a času. Navíc, současné řešení není nijak zastaralé a vesměs všem vyhovuje.

Snad každý software umožňuje export dat (např. do textového souboru – s koncovkou .txt, .csv). Řešením tedy může být vytvoření databáze z takto exportovaných souborů. Tuto databázi je možné:

 • vytvořit za použití standardních (a často i volně dostupných) IT nástrojů
 • ušít na míru firemním požadavkům
 • velmi snadno a rychle aktualizovat
 • používat jako jednotnou základnu pro většinu firemních přehledů, tabulek, grafů…

Controlling - propojená data

S čím vám můžu pomoci:

 • Konzultace při hledání optimálního řešení
 • Vytvoření databáze z různých datových zdrojů
 • Pravidelné zpracování reportů
 • Školení práce s databázemi

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *