Riziko nicnedělání

Co se stane, když zanedbáte řízení vašeho podniku?

Víte, proč se vám daří? Jak dlouho ještě?

Víte, proč se vám nedaří?

 

K úspěchu potřebujete dokonale znát svůj podnik – jak je na tom právě teď. K tomu je potřeba pravidelně sledovat vhodné ukazatele (finanční i nefinanční) v takovém detailu, aby vám to umožnilo rychlé a správné rozhodování.

Dalším krokem je vědět, kam váš podnik směřuje – jak bude vypadat situace v podniku za měsíc, za půl roku, za rok. K tomu slouží plánování, sledování odchylek a jejich analýza. Až porovnání předpokladu s realitou vede k dokonalému pochopení všech souvislostí a ke skutečnému ovlivňování, tj. řízení podniku.

 

Když neřídíte pohledávky

Sledujete strukturu vašich pohledávek pravidelně? A jak často?

Víte, kolik vás stojí jeden den prodlení při inkasu vašich faktur?

Prověřujete bonitu svých obchodních partnerů? Komunikujete s nimi pravidelně?

 

Úspěch firmy nelze měřit pouze ziskem nebo tržbami, ale zejména tím, jak je firma schopna generovat peníze. Prodat insolventnímu zákazníkovi není umění.

Správné řízení pohledávek zvýší předvídatelnost vašeho cash flow, sníží průměrnou dobu splatnosti a zejména sníží objem nezaplacených pohledávek. A naopak: kdo své pohledávky neřídí, zbytečně brzdí rozvoj podniku a vystavuje se riziku insolvence a konkurzního řízení.

Předpokladem řízení pohledávek je jejich pravidelné sledování. Máte k dispozici tabulku pohledávek alespoň jednou týdně?

Řízení pohledávek

A víte, kolik peněz budete mít za 14 dnů?

Cash forecast

 

Když neplánujete

Která varianta průběhu výsledků v průběhu roku se vám více líbí?

Plánování - rizika nepředvídatelnosti    Plánování - předvídatelné výsledky

Nedostatečné plánování vede k nepředvídatelným výsledkům, k nákladům nevyužitých kapacit ve slabších měsících a naopak k nestíhání termínů ve špičkách, a tedy k nespokojeným zákazníkům!

Sestavení systému smysluplných a provázaných plánů není až tak složité. Navazovat ale musí pravidelná (alespoň měsíční) kontrola plnění. Je žádoucí, aby porovnávání skutečnosti s plány bylo co nejméně administrativně a časově náročné, ideálně automatické.

 

Dále na těchto stránkách:

Více o controllingu

Více o reportingu

Externí odkazy:

Motorpal se dostal z finanční krize, insolvence firmy skončila

Firma má milionové dluhy, míří do konkurzu