Cena za informace

Informace jsou pro řízení podniku nezbytné. Ale nejsou zadarmo. Uvažujete o novém informačním systému? ROZMYSLETE si to!   Vaše firma roste …

Náklady nevědomosti

Zákazníka můžete k nákupu přemlouvat jen do určité míry. To, co skutečně ovlivnit můžete, jsou vaše náklady. Využíváte naplno možnosti řízení nákladů? Víte …