Odkazy ve vzorcích MS Excel

V MS Excel často používáme odkazy na jiné buňky, nejčastěji jako parametr nějaké funkce. Když chceme dohledat tyto buňky (např. když kontrolujeme vzorec), máme několik možností:

a) Kliknout do řádku vzorců (nebo stisknout klávesu F2) → barevně se ohraničí buňky, na které se daný vzorec odkazuje.
To je ideální v případě, pokud jsou tyto buňky na stejném listu a někde poblíž našeho vzorce. Buňky se jenom zvýrazní, kurzor se na ně nepřesune.

Excel - odkazy ve vzorcích    Excel - odkazy ve vzorcích

b) Nastavit si možnosti Excelu tak, že poklepáním (dvojklik myší) na vzorec kurzor odskočí na odkazovanou buňku nebo oblast.

Vybereme v horním menu: Soubor → Možnosti → Upřesnit → sekce Možnosti úprav, kde odškrtneme možnost „Umožnit úpravy přímo v buňce“:

Excel - Možnosti - Upřesnit

Toto je ideální, když je odkazovaná buňka velmi vzdálená od vzorce, na jiném listu nebo dokonce v jiném souboru (tímto prokliknutím se také odkaz zaktualizuje = přepočítá).
Platí to ale pouze pro první buňku/oblast ve vzorci, další buňky lze dohledat pomocí tlačítka Předchůdci (viz dále).

c) Kliknout na tlačítko Předchůdci (karta Vzorce).
To je vhodné v případě, že buněk/oblastí, na které se odkazujeme, je více.
Když se vzorec odkazuje na jiné listy (či dokonce v jiných souborech), zobrazí se černá čárkovaná šipka; poklepáním na tuto šipku se objeví nové okno „Přejít na“.

Excel - odkazy ve vzorcích - Předchůdci    Excel - odkazy ve vzorcích - Předchůdci
Šipky odstraníme např. pomocí tlačítka Odebrat šipky (karta Vzorce).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *